top
vänstersida
 

- Inkasso Utland
- Enkel inkasso
- Inkasso fastighet
- Inkasso bostad
- Kreditupplysningar

Vi hjälper våra kunder att ta betalt samtidigt som relationen vårdas mellan dig och din kund. Det görs genom att Colfin förhandlar fram en lösning som är bra för bägge parter.
Om det inte går att nå fram till en förhandlingslösning beror det nästan alltid på att företaget eller personen inte har för avsikt att betala.

Våra jurister tar då fram ett juridiskt handlingsalternativ som bäst passar den aktuella situationen. Det innebär att en lösning brukar blir klar inom en månad. Det kan jämföras med att låta ett traditionellt inkassobolag hantera ett sådant ärende, där det vanligtvis går ett halvår innan man kommit vidare i ett komplicerat ärende – och då är det ofta för sent att kunna få ut några pengar för sitt eller sina krav.


bild1

Inkasso Utland

Colfins utländska ärenden sköts via ett internationellt nätverk där EU-länderna och stora delar av övriga världen finns representerade. Med hjälp av IT-system och internationella kontakter med advokatbyråer jorden runt skapas korta ledtider för betalningar. Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis.

I steg ett skickas kravbrev från Sverige för att på så sätt etablera kontakt med gäldenären. Därefter genomför Colfin en telefonförhandling i syfte att uppnå ett snabbt resultat.

Vid behov tar Colfin därefter steg två, vilket innebär att vi överför ärendet till vårt internationella nätverks lokala representant. Inom EU handläggs ärendet av en advokat/affärsjurist i respektive land, precis som i Baltikum där nätverket är mycket starkt. Nätverket har även goda kontakter i övriga delar av världen.

Vi tar betalt enligt principen ”No Cure, No Pay”, d.v.s. provision utgår endast då vi lyckas driva in fordringen för vår kunds räkning. En startavgift tillkommer dock för att täcka Colfins svenska utlägg. Vid eventuell tvist tillkommer sedvanliga advokatkostnader. Prisuppgift för dessa inhämtas för godkännande av vår kund innan ärendet fortsätter att drivas

bild2

Enkel Inkasso

Mindre kravbelopp hanterar vi genom den s.k. summariska processen. Vid stora mängder ärenden tar vi enkelt emot dem via datafil. Det gäller t.ex. postorderföretag. Enstaka ärenden kan mailas eller faxas. Även mindre kravbelopp kan, om så önskas, hanteras av jurist genom telefonförhandling.
bild3

Inkasso Fastighet

Tjänsten är avsedd för hyresfordringar där beloppen är att anse som stora och där även tidsaspekten är av stor vikt.

Varje ärende behandlas utifrån dess unika förutsättningar av juridisk expertis. För att nå en så optimal lösning som möjligt görs en individuell genomgång av gäldenärens ekonomiska status samt av de rättsliga alternativ som står till buds för hyresvärden. I de fall hyresgästen försätts i konkurs ser Colfin till att hyresvärdens rättigheter tillvaratas på bästa sätt.

Juridiska personer kreditbevakas så länge ärendet fortlöper.

bild4 Inkasso Bostad

Colfin erbjuder med denna effektiva modell en snabb inkassering av hyror eller en snabb och tidig uppsägning av hyreskontraktet med hjälp av vår egen delgivningstjänst. Detta garanterar en hög inkasseringsgrad samt en snabb återuthyrning vid en eventuell avhysning.

I de fall då skulden inte betalas inom hyresgästens återvinningsfrist på 21 dagar, går vi om så önskas, vidare med en stämningsansökan till tingsrätten med fordrings- och avhysningsyrkanden. Efter tingsrättens dom, där även eventuella hyresförluster och skadestånd har erhållits, inges verkställighetsansökan till kronofogden för avhysning.

Hela den beskrivna processen sköts av er personliga rådgivare/jurist i samråd med er.
bild5

Kreditupplysningar

Ett viktigt verktyg för svenska företag vid utlandsaffärer är att ta relevanta upplysningar på kunder och samarbetspartners. Colfin erbjuder en helhetslösning genom att dels arbeta med UC:s databaserade utlandsupplysningar och dels med manuella kreditupplysningar. För detta ändamål använder vi vårt nätverk där respektive representant på plats kan göra nödvändiga efterforskningar och snabbt presentera färsk och relevant information. Vid behov ser Colfin till att den blir översatt till svenska.

 
meny
bild
adress
Startsida Om oss Kontakt English Inkasso Juridik övriga tjänster